Sociální služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1. ČEHO CHCEME VE SLUŽBĚ DOSÁHNOUT.
Posláním služby je napomáhat rodinám, které potřebují pomoc při péči o své nezletilé děti, které jsou sociálně znevýhodněné. Služba napomáhá při zkvalitňování jejich života a zapojení do společnosti.

2. KOMU JE SLUŽBA SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI URČENA. 
Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi a mládeží do 26 let věku, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby, poruchy učení a chování, komunikační problémy, zdravotní či jiný handicap nebo jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy.

3. JAKÁ JE KAPACITA SLUŽBY.
Maximální kapacita služby je 40 uživatelů za kalendářní rok.

4. KDE SE SLUŽBA SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI POSKYTUJE.
Kontaktní kancelář služby sídlí na adrese – nám. B. Hrozného 1743, 289 22 Lysá nad Labem v Centru sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú.. Na požádání uživatelů je služba poskytována přímo u uživatele doma. V případě pobytové akce je situace řešena azylovým ubytováním v centru poskytovatele.

5. ZPŮSOBY REALIZACE SLUŽBY

  • poskytnutí základního sociálního poradenství,
  • poskytnutí individuální podpory a pomoci formou aktivního naslouchání, společného rozboru problematické situace, hledání řešení,
  • poskytnutí podpory pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané problematické situaci,
  • nabídka programů a technik podporujících správný vývoj dítěte,
  • pomoc při obstarávání běžných záležitostí, doprovázení na jednání na úřadech, na vzdělávání, k lékaři, na zájmové aktivity apod…
  • prostřednictvím organizování vzdělávacích aktivit umožnit upevňování a osvojování sociálních dovedností.

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Komentáře
Close