Sociální služby

Terénní práce

Komu je služba určena:
Terénní programy jsou poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života.
Služba je určena pro

  • osoby bez přístřeší,
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
  • jiné sociálně ohrožené skupiny.Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.
    Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.
    Služba se poskytuje bezúplatně.
Komentáře
Close