Potravinová a materiální pomoc pro osoby v nouzi

Celkem příspěvek četlo 6,734 návštěvníků

Potravinová a materiální pomoc pro osoby v nouzi

Informace

20.7.2022 - Odpovědí na níže zmíněnou žádost, nám bylo sděleno, že město Lysá nad Labem, (dle vyjádření odboru správy majetku), nedisponuje žádným vhodným prostorem, který by sloužil tomuto účelu. Ač se se nám to může zdát trochu podivné, vyjádření musíme brát takové jaké je. S ohledem na tuto skutečnost, hledáme náhradní řešení, která nám umožní potravinovou a materiální pomoc pro občany v Lysé nad Labem a okolí realizovat _____________________________ 4.8.2022 - Za pomoci patronů Centra se nám podařilo zajistit skladovací prostory a v tuto chvíli nám již nic nebrání, tuto významnou aktivitu pro občany města Lysá nad Labem a blízkého okolí realizovat.

Probíhající ozbrojený konflikt na Ukrajině a stále zvyšující se inflace, přináší  výraznou finanční zátěž pro občany žijící v ČR a nezřídka se tímto dostávají do skupiny  osob  ohrožených chudobou.
Již od roku 2016 Centrum pomáhá s distribucí potravinové a materiální pomoci osobám na území Lysé nad Labem a Milovic.
Jedná se především o 

  1. rodiny a jednotlivce v hmotné nouzi,
  2. lidi bez domova,
  3. samoživitelky,
  4. seniory.

     

V návaznosti na výše zmíněné, se Centrum i v tomto roce CHCE zapojit do distribuce potravinové a materiální pomoci. 

V tuto chvíli  probíhají administrativní úkony nezbytné pro odběr potravinové pomoci. Dále čekáme na vyřízení žádosti u města Lysá nad Labem, které jsme požádali o uvolnění vhodného prostoru pro skladování potravin.
Velmi doufáme v kladné posouzení žádosti, bez této pomoci nebude možné z kapacitních důvodů službu realizovat.