2. kolo adaptačních kurzů pro ukrajinské děti/ Другий тур адаптаційних курсів для українських дітей

Celkem příspěvek četlo 4,797 návštěvníků

Do adaptačních skupin se přihlásilo více jak 40 dětí  

Do adaptačních a jazykových kurzů pro ukrajinské uprchlíky realizované v Centru se od začátku ruské agrese na Ukrajině zapojilo více než 40 ukrajinských dětí.
Hlavním účelem adaptačních kurzů je zaměření se na rozvoj jazykových dovedností a rozšíření slovní zásoby skrze volnočasové aktivity pro věkovou skupinu 6–15 let.

Druhé kolo adaptačních kurzů je plánované na období září až prosinec a v průběhu celého období je možné se do kurzů přihlásit na tel. č. 734 475 168, případně na e-mail info@centrumlysa.

До адаптаційних та мовних курсів для українських біженців, що проводяться в Центрі, з початку російської агресії в Україні приєдналося понад 40 українських дітей.

Основною метою адаптаційних курсів є зосередження уваги на розвитку мовних навичок та розширенні словникового запасу через дозвілля для вікової групи 6-15 років.

Другий раунд адаптаційних курсів запланований на вересень-грудень, і протягом усього періоду можна записатися на курси за тел. 734 475 168, можливо, за електронною поштою info@centrumlysa