2. kolo adaptačních kurzů pro ukrajinské děti/ Другий тур адаптаційних курсів для українських дітей

Celkem příspěvek četlo 149 návštěvníků

Celkem příspěvek četlo 149 návštěvníků Do adaptačních skupin se přihlásilo více jak 40 dětí   Do adaptačních a jazykových kurzů pro ukrajinské uprchlíky realizované v Centru se od začátku ruské agrese na Ukrajině zapojilo více než 40 ukrajinských dětí.Hlavním účelem adaptačních kurzů je zaměření se na rozvoj jazykových dovedností a rozšíření slovní zásoby skrze volnočasové aktivity pro […]