Vzdělávání dětí a rodičů z Ukrajiny v roce 2023

Celkem příspěvek četlo 606 návštěvníků

Adaptační kurzy v roce 2023

Sociální práce s ukrajinskými dětmi je náročná, ale zároveň velmi důležitá. Mnoho dětí z Ukrajiny přichází do České republiky bez znalosti češtiny a bez povědomí o místní kultuře a tradicích. To může být pro ně velmi stresující a může vést k izolaci a problémům ve škole.

Jedním z hlavních cílů sociálních pracovníků je pomoci těmto dětem a jejich rodinám přizpůsobit se novému prostředí. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je vzdělávání.

Vzdělávání dětí

Vzdělávání dětí z Ukrajiny je klíčové pro jejich úspěch v novém prostředí. Čeština je pro ně často velmi obtížná, ale bez znalosti jazyka se nemohou plně zapojit do školního života a komunikovat s ostatními dětmi.

Sociální pracovníci proto nabízejí různé kurzy češtiny pro děti. Tyto kurzy jsou zaměřeny na praktickou komunikaci a jsou vedeny kvalifikovanými učiteli. Děti se učí základní slovní zásobu, gramatiku a výslovnost, aby mohly lépe porozumět učebnímu materiálu a komunikovat s ostatními dětmi.

Kromě toho sociální pracovníci organizují různé aktivity pro děti, které jim pomohou lépe se integrovat do nového prostředí. Tyto aktivity zahrnují například sportovní turnaje, divadelní představení nebo výlety do okolí.

Vzdělávání rodičů

Vzdělávání rodičů je stejně důležité jako vzdělávání dětí. Rodiče jsou klíčovými osobami v životě svých dětí a mohou jim pomoci přizpůsobit se novému prostředí.

Sociální pracovníci proto nabízejí různé kurzy pro rodiče, které jim pomohou lépe porozumět českému systému školství a kultuře. Tyto kurzy jsou zaměřeny na praktické informace, jako je například jak se registrovat do školy, jak komunikovat s učiteli nebo jak najít vhodné volnočasové aktivity pro své děti.
Kromě toho sociální pracovníci organizují různé workshopy pro rodiče, které jim pomohou lépe porozumět potřebám svých dětí. Tyto workshopy se zaměřují například na výchovu, zdravotní péči nebo finanční gramotnost.

Vzdělávání dětí a rodičů z Ukrajiny je klíčovým prvkem sociální práce s ukrajinskými rodinami. Pomáhá dětem přizpůsobit se novému prostředí a lépe se integrovat do společnosti. Zároveň pomáhá rodičům lépe porozumět českému systému školství a kultuře a lépe se postarat o své děti.

Sociálním pracovníkům je třeba podat uznání za jejich práci s ukrajinskými rodinami. Jejich práce je náročná, ale velmi důležitá pro budoucnost těchto rodin v České republice.

Do adaptačních kurzů je možné se přihlásit na tel. č. 734 475 168,
případně na e-mail info@centrumlysa.

Činnost je financována za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.