Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cílem služby je podporovat fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko sociálního vyloučení nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez pomoci, překonat.

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány osobám pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Jedná se o rodiny s dětmi do 18 let věku.

SAS pro rodiny s dětmi jsou poskytovány formou:

Terénní
Návštěvou pracovnic v přirozeném sociálním prostředí.

Ambulantní
Návštěvou uživatele v kanceláři centra.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí