Vzdělávací a volnočasové aktivity

Vzdělávací a volnočasové aktivity mají za cíl využít smysluplně volný čas dětí a mládeže a umožnit jim tak možnost seberealizace a vyniknout svým umem i talentem.

Vzdělávací a volnočasové aktivity

Služba zahrnuje mimoškolní aktivity pro děti a mládež z Lysé nad Labem, Milovic a blízkého okolí.
Volnočasové aktivity jsou realizovány formou zájmových kroužků, kterých se nemohou díky nepříznivé sociální situaci jinak účastnit.
Touto službou chceme docílit, aby děti svůj volný čas trávily plnohodnotněji.
Služba je poskytována zdarma.

Pro koho jsou aktivity určeny

Předškoláci:
rozvíjení osobnosti s ohledem na individuální tempo i schopnosti.

 

Žáci a studenti:
různorodé kroužky, otevřený klub pro mládež, podpora vlastních uměleckých či sportovních aktivit, 

Další cílové skupiny

Aktivity v rámci služby

Poradenská činnost