Vzdělávací a volnočasové aktivity

Volnočasové a vzdělávací aktivity mají za cíl využít smysluplně volný čas dětí a mládeže a umožnit jim tak možnost seberealizace a vyniknout svým umem i talentem.

Vzdělávací a volnočasové aktivity

Služba zahrnuje mimoškolní aktivity pro děti a mládež z Lysé nad Labem, Milovic a blízkého okolí.
Volnočasové aktivity jsou realizovány formou zájmových kroužků, kterých se nemohou díky nepříznivé sociální situaci jinak účastnit.
Touto službou chceme docílit, aby děti svůj volný čas trávily plnohodnotněji.
Služba je poskytována zdarma.

SAS pro rodiny s dětmi jsou poskytovány formou:

Obsažená lůžka
Návštěvou pracovnic v přirozeném sociálním prostředí.

Ambulantní
Návštěvou uživatele v kanceláři centra.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí