CENTRUM LYSA

Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem

Zabýváme se poskytováním sociálních služeb a volnočasovými aktivitami pro děti a mládež.

Naše služby

S čím vším Vám pomůžeme?

Azylový dům pro muže

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Terénní sociální práce

Podstatou terénních
služeb je pomoc klientovi
na místě a v čase, který si
on sám vybere.

Sociálně aktivizační služby

Cílem služby je podporovat
fungování rodin s dětmi,
u kterých existuje riziko
sociálního vyloučení.

Vzdělávací a volnočasové aktivity

Volnočasové a vzdělávací aktivity mají za cíl využít smysluplně volný čas dětí a mládeže a umožnit jim tak možnost seberealizace.

O nás

Jsme nevládní nezisková organizace sídlící v Lysé nad Labem.
Poskytované sociální služby mají za cíl pomáhat sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel, které nedokáží sami bez další pomoci překonat tíživé životní období.
Svou prací se snažíme uživatele motivovat a aktivizovat k pozitivním změnám ve svém životě.

Chcete pomáhat

Staňte se dobrovolníkem

Novinky z Centra

Připravované akce