Azylový dům pro muže

Azylové domy poskytují pobytové služby na
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení.

Sociální služba

Služba je poskytovaná pobytovou formou

Azylový dům v Lysé nad Labem podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, umožnění přípravy stravy, osobní hygieny a individuálním přístupem.

Azylový dům poskytuje pobytovou službu nepřetržitě, kancelář je otevřena pro uživatele služby od PO- PÁ – od 8.00-16.30. V případě potřeby je možné kontaktovat pracovníky služby i mimo tuto dobu, prostřednictvím veřejně dostupných kontaktních informací na webových stránkách, nebo propagačních materiálech poskytovatele služby.

Služba je především určena pro občany s trvalým pobytem v okrese Nymburk, nebo na území Středočeského kraje.

S žádostí o pomoc se mohou muži obrátit buď přímo na naše zařízení osobně, nebo telefonicky, emailem, případně přes sociální odbor, či přes městkou policii nebo Policii ČR.

Pracovníci služby pomáhají uživatelům s řešením jejich obtížné situace a to na základě osobních cílů uživatele a jeho individuálního plánu.

Uživatelé jsou vedeni k plné samostatnosti, aby se dokázaly zapojit do běžného společenského života a následně v budoucnu nemuseli vyhledávat obdobnou sociální službu.

0
Volná lůžka
0
Obsazená lůžka

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160 Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK.

Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Azylový dům pro muže

Kolik to stojí?

Cena pobytu je 116 Kč za den a zahrnuje: