Azylový dům pro muže

Myšlenka pomáhat lidem je jako rozsvícení svíčky v temné místnosti; i malý záblesk světla dokáže rozptýlit stíny a přinést teplý pocit naděje do srdcí těch, kteří se ztratili v temnotě.

 

 

Stay at home concept on wooden background side view. hand holding wooden cube.

Azylový dům je jako maják v bouři života, který ukazuje cestu ztraceným lodím a poskytuje jim bezpečný přístav, kde mohou najít útočiště před nebezpečím a zotavit se ze svých zranění.

Azylový dům v Lysé nad Labem podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, umožnění přípravy stravy, osobní hygieny a individuálním přístupem.

Azylový dům poskytuje pobytovou službu nepřetržitě, kancelář je otevřena pro uživatele služby od PO – PÁ – od 8.00-16.30. V případě potřeby je možné kontaktovat pracovníky služby i mimo tuto dobu, prostřednictvím veřejně dostupných kontaktních informací na webových stránkách, nebo propagačních materiálech poskytovatele služby.

 

Služba je především určena pro občany s trvalým pobytem v okrese Nymburk, nebo na území Středočeského kraje.

Kromě toho se neustále snažíme zlepšovat a rozšiřovat naše služby, abychom byli schopni pokrýt co nejvíce potřeb naší komunity. Jsme hrdí na to, že dokážeme nabídnout širokou škálu programů a aktivit, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a přání každého klienta.

 

S žádostí o pomoc se mohou muži obrátit buď přímo na naše zařízení osobně, nebo telefonicky, emailem, případně přes sociální odbor, či přes městkou policii nebo Policii ČR.

Pracovníci služby pomáhají uživatelům s řešením jejich obtížné situace, a to na základě osobních cílů uživatele a jeho individuálního plánu.

Uživatelé jsou vedeni k plné samostatnosti, aby se dokázaly zapojit do běžného společenského života a následně v budoucnu nemuseli vyhledávat obdobnou sociální službu.


ceník služby

Cena pobytu je 150 Kč za den a zahrnuje:

  • Poskytnutí ubytování
  • Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů.
  • Ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok.
  • Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy.

Hola

Aktuální kapacita

0
Volná lůžka

Formulář potvrzení lékařem

Nezbytný dokument pro nástup do azylového domu

Ubytovací řád azylového domu

Překonejte všechny pochybnosti a námitky týkající se ubytování v azylovém domě! Náš řád je navržen tak, aby se klient rychle adaptovat na nové prostředí a získal rychle sociální vazby mezi obyvateli azylového domu.

Sankce a postupy při porušení ubytovacího řádu

Dokument se zabývá sankcemi a postupy, které budou uplatněny v případě porušení ubytovacího řádu. Tato část uvádí možné důsledky pro klienty.

Další dokument

Další důležité informace

Služba je financována z prostředků Středočeského Kraje. Dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2023.