Terénní sociální práce

Podstatou terénních služeb je pomoc klientovi na místě a v čase, který si on sám vybere.

Poskytování pomoci

Posláním sociální služby terénních programy je poskytovat pomoc osobám bez přístřeší nebo osobám, které vedou rizikový způsob života primárně v jejich přirozeném prostředí.

Tento druh sociální služby umožňuje kontakt s osobami, které samy nevyhledávají nabízené služby.

Cílem je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika související s jejich způsobem života a poskytnout jim základní sociální poradenství, pomoc při jednání s úřady, humanitární pomoc a podporu k řešení jejich obtížné sociální situace.

Takto Centrum usiluje i o snížení kriminality v nejbližším okolí a snížení počtu osob bez domova.

Cílová skupina:

Hlavní cílovou skupinou poskytované sociální služby terénní programy jsou osoby bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a osoby žijícím v sociálně vyloučených lokalitách. Služba je určena osobám od 18ti let.

Základní činnosti

Cíle - Ve vztahu k uživatelům