Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Myšlenka pomáhat lidem je jako rozsvícení svíčky v temné místnosti; i malý záblesk světla dokáže rozptýlit stíny a přinést teplý pocit naděje do srdcí těch, kteří se ztratili v temnotě.

 

 

Cílem služby je podporovat fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko sociálního vyloučení nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez pomoci, překonat.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány osobám pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Jedná se o rodiny s dětmi do 18 let věku.

SAS pro rodiny s dětmi jsou poskytovány formou:

Terénní
Návštěvou pracovnic v přirozeném sociálním prostředí.

Ambulantní
Návštěvou uživatele v kanceláři centra.


Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování vedení k hospodaření a udržování domácnosti.
 • Pracovně výchovná činnost s dětmi.
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí.
 • Podpora a nácvik sociálních kompetencí vjednání a úřadech, školách, školských zařízeních,
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Zprostředkování navazujících služeb.
 • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování vedení k hospodaření a udržování domácnosti.
 • Pracovně výchovná činnost s dětmi.
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí.
 • Podpora a nácvik sociálních kompetencí vjednání a úřadech, školách, školských zařízeních,
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Zprostředkování navazujících služeb.
 • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

 

 

Služba je financována z prostředků Středočeského Kraje. Dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2023.