20/06 2023

Jednou z nejdůležitějších oblastí, které ovlivňují adaptaci dětí cizinců, je jejich schopnost komunikovat a zapojit se do místní komunity. Z tohoto důvodu byl v Lysé nad Labem založen unikátní program, jehož účelem je podpořit ukrajinské děti, které se přestěhovaly do České republiky, v jejich snaze naučit se česky a přizpůsobit se místnímu životu.

Hola

medium-shot-ukranian-mother-kissing-kid
Integrace cizinců je důležitá

Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem realizuje program pro ukrajinské děti ve věku od 3 do 15 let. Program začíná v 8:00 a končí v 16:00 každý všední den, a je veden vysoce kvalifikovanými a zkušenými lektory, kteří se věnují nejen výuce českého jazyka, ale také pomáhají dětem přizpůsobit se nové kultuře a životnímu stylu.

Představte si, že jste malý chlapec jménem Ivan, který se přestěhoval z Ukrajiny do malého města Lysá nad Labem v České republice. Všechno je pro vás nové – jazyk, lidé, jídlo, škola. Cítíte se ztracený a nervózní. Ale pak objevíte tento program, který vám nejen pomůže naučit se česky, ale také vám pomáhá najít nové přátele a cítit se jako doma.

Lekce jsou strukturovány tak, aby vyhovovaly potřebám dané věkové skupiny. Pro nejmladší děti jsou připraveny hry a aktivity, které zábavnou formou podporují rozvoj jazykových dovedností. Starší děti se učí česky skrze interaktivní výuku, diskuse a projekty. Lektoři také pracují na rozvoji sociálních dovedností dětí, aby se mohly účinně zapojit do místní komunity.

Podpora duševní pohody a duševního zdraví dětí je dalším klíčovým prvkem tohoto programu. Přestěhování do nové země může být pro děti stresující a náročné. Program proto zahrnuje také psychologickou podporu, kterou poskytují vyškolení odborníci. Děti mají tak možnost vyjádřit své obavy a pocity a naučit se, jak zvládat stres a úzkost spojenou s adaptací na nové prostředí.

Začlenění do nové země a kultury je proces, který vyžaduje čas, trpělivost a podporu. Díky tomuto programu mohou ukrajinské děti v České republice získat dovednosti a sebevědomí, které potřebují pro úspěšnou integraci do místní společnosti.

A tak, stejně jako malý Ivan, mohou i ostatní děti najít nový domov daleko od své původní vlasti.

 

Služba je financována z prostředků MŠMT. Program Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny