Terénní sociální práce

Hlavním posláním terénních programů je pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížných životních situacích nebo majícím ztížený přístup ke zdravotní péči, vzdělání či zaměstnání.

Sociální práce je jako maják v bouři života; pevný bod, který svítí světlem naděje a ukazuje správnou cestu těm, kteří se ztratili v neklidných vodách osobních problémů.

Hlavním posláním terénních programů je pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížných životních situacích nebo majícím ztížený přístup ke zdravotní péči, vzdělání či zaměstnání. Služba je určena pro osoby s různými druhy handicapu, seniory, matky samoživitelky, osoby bez domova či jinak znevýhodněné skupiny obyvatel.

 

Terénní programy zahrnují širokou škálu aktivit a služeb, které se snaží o zlepšení kvality života svých klientů. Mezi hlavní činnosti patří:

1. Potravinová pomoc: Poskytování potravin a jídla pro ty, kteří si nemohou dovolit zajistit dostatečnou stravu pro sebe nebo svou rodinu.

2. Materiální pomoc: Nabídka oblečení, obuvi, nábytku a dalších materiálních potřeb pro osoby v nouzi.

3. Sociálně-právní poradenství: Pomoc s vyřizováním úředních záležitostí, poskytování informací o právech a povinnostech klientů v rámci sociálně-právní ochrany.

4. Krizové intervence: Pomoc při řešení akutních krizových situací (např. domácí násilí, závislosti).

Terénní programy hrají klíčovou roli v péči o znevýhodněné osoby a rodiny v Lysé nad Labem a okolních oblastech. Důležitost těchto služeb spočívá především ve snaze o zlepšení životních podmínek klientů a jejich začlenění do společnosti.
Pokud patříte mezi ty, kdo potřebujete pomoc nebo znáte někoho kdo by tuto službu mohl potřebovat, neváhejte se na nás obrátit.

Služba je financována z prostředků Středočeského Kraje. Dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2023.