12/06 2023

Máte pocit, že vaše současné zaměstnání nebo úroveň vzdělání vám brání dosáhnout svých profesních cílů? Nezoufejte! Rekvalifikační kurzy představují skvělý nástroj, jak zlepšit vaše schopnosti a zvýšit šanci na získání lepšího místa. V tomto článku se dozvíte, proč jsou rekvalifikační kurzy důležité a jak vám mohou pomoci dosáhnout vašich profesních snů.

 

close-up-people-studying-together
Rozšiřte si své možnosti na trhu práce

1. Rozšiřte si své možnosti na trhu práce
Rekvalifikační kurzy mohou být skvělým způsobem, jak rozšířit své dovednosti a odbornosti v nových oblastech. Díky novým znalostem a kompetencím budete mít širší nabídku potenciálních pozic, mezi kterými si vybrat. Navíc se tím zvyšuje pravděpodobnost, že najdete práci odpovídající vašim představám.

2. Zvyšte svou konkurenceschopnost
Na trhu práce je stále více lidí s vysokým vzděláním, a proto je třeba se odlišit od ostatních. Rekvalifikací získáte nové dovednosti, které vás mohou přiblížit k vaší vysněné práci. Zaměstnavatelé často hledají lidi s konkrétními dovednostmi, a pokud je budete mít, stane se z vás atraktivní uchazeč.

3. Zvyšte svůj potenciál pro růst
Pokud jste na svém současném pracovišti uvázli na jedné pozici a nevidíte možnost postupu, rekvalifikace vám může pomoci otevřít dveře k lepším pracovním příležitostem. Díky novým znalostem a schopnostem budete moci usilovat o vyšší pozice nebo si najít lepší práci v jiných společnostech.

4. Získejte uplatnění na trhu práce
Rekvalifikací se můžete také snadno přizpůsobit stále se měnícím požadavkům trhu práce. Mnoho oborů prochází technologickými změnami, což znamená, že některá zaměstnání mohou být nahrazena automatizací nebo vyžadují nové dovednosti. Rekvalifikační kurzy vám pomohou zůstat aktuální a konkurenceschopní.

5. Zlepšete své sebevědomí
Mnoho lidí s nízkým vzděláním může mít pocit, že nemají možnost postoupit ve své kariéře. Rekvalifikací získáte nové dovednosti a znalosti, které vás nejen přiblíží k vašim profesním cílům, ale také zvýší vaše sebevědomí. Když máte více dovedností, máte i lepší pocit o sobě a svém profesním životě.

Rekvalifikační kurzy nabízejí širokou škálu možností pro lidi s různými úrovněmi vzdělání a zkušenostmi. Ať už chcete změnit obor, dosáhnout vyšší pozice ve svém současném zaměstnání nebo jen rozšířit svoje kompetence, rekvalifikace je cestou ke splnění vašich profesních snů. Nečekejte na to, až vám někdo nabídne lepší práci – investujte do sebe sama a jistě budete odměněni!


Jak požádat o rekvalifikační kurz přes Úřad práce

Všichni zájemci o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají podle ustanovení §109 a zákona o zaměstnanosti možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu. Vynaložená částka na zvolenou rekvalifikaci pro 1 uchazeče na období 3 let je maximálně 50 000 Kč. Žádost musí projít schvalovacím procesem komise úřadu práce, která ji posuzuje z hlediska uplatnění na trhu práce.

1. Zjistěte, zda máte nárok na rekvalifikační kurz:
Dle zákona č. 435/2004 Sb. (§109) , o zaměstnanosti, mají nárok na rekvalifikaci osoby registrované jako uchazeči o zaměstnání nebo osoby, kterým hrozí ztráta zaměstnání.

2. Navštivte úřad práce: Osobně navštivte příslušný úřad práce ve vaší oblasti (pobočku krajské pobočky Úřadu práce ČR), kde jste registrován/a jako uchazeč o zaměstnání nebo kde jste ohlásil/a hrozící ztrátu zaměstnání.

3. Vyplňte žádost: Na úřadě práce požádejte o formulář žádosti o rekvalifikaci a vyplňte jej podle pokynů pracovníka úřadu práce. Do žádosti uveďte své osobní údaje, důvod požadavku na rekvalifikaci a popis kurzu, který byste chtěli absolvovat.

4. Podejte žádost: Odevzdejte vyplněnou žádost pracovníkovi úřadu práce, který vám sdělí další postup a termín, do kdy se dozvíte výsledek schválení či zamítnutí žádosti.

5. Vyčkejte na rozhodnutí: Úřad práce posoudí vaši žádost a rozhodne, zda vám rekvalifikační kurz bude schválen či nikoliv. Rozhodnutí úřadu práce může být ovlivněno dostupností alokované částky pro rekvalifikace a prioritou vaší situace (např. riziko dlouhodobé nezaměstnanosti).

6. Absolvujte kurz: Pokud vám úřad práce schválil rekvalifikační kurz, absolvujte ho podle pokynů úřadu práce a dodržujte veškeré podmínky spojené s jeho financováním ze strany státu.