18/10 2023

Týrání dětí je hluboce znepokojující a bohužel stále přítomným problémem v naší společnosti. Je nezbytné rozpoznat varovné signály a vědět, jak správně zasáhnout, abychom ochránili ty nejzranitelnější.
Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú. je zde, aby vám pomohlo porozumět těmto tématům a poskytlo vám nástroje k efektivní intervenci.

Sad little boy sitting on floor beside window
nástroje k efektivní intervenci

Jak rozpoznat známky týrání dětí?

1. Fyzické známky:
Modřiny, šrámy, popáleniny nebo jiná zranění, která neodpovídají vysvětlení, jak k nim došlo.
2. Emoční známky:
Náhlé změny chování, úzkost, deprese, náhlý strach z konkrétní osoby nebo místa.
3. Změny v chování:
Izolace od ostatních, náhlá ztráta zájmu o koníčky nebo aktivity, které dříve milovali.
4. Zanedbávání sebe sama:
Dítě může vypadat neupraveně, může mít nedostatek potřebných léků nebo základních potřeb.

Jak včas zasáhnout?

1. Buďte vnímaví:
Pokud máte podezření, že dítě může být týráno, důvěřujte svým instinktům.
2. Komunikujte s dítětem:
Pokud je to bezpečné, promluvte si s dítětem. Zeptejte se ho na jeho pocity a zkušenosti, ale dělejte to citlivě a bez tlaku.
3. Informujte orgány:
Pokud máte důkazy nebo silné podezření na týrání, kontaktujte policii nebo sociální služby.
4. Vyhledejte odbornou pomoc: Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú. a další organizace nabízejí poradenství a podporu pro oběti týrání.
5. Vzdělávejte se a šiřte povědomí:
Čím více lidí ví o známkách týrání dětí, tím lépe můžeme jako společnost zasáhnout a chránit ohrožené děti.

Rady, když máte podezření, že je dítě týrané:

1. Nekonfrontujte pachatele: Pokud máte podezření, že dítě je týráno, je důležité nekonfrontovat pachatele přímo, aby nedošlo k eskalaci situace.
2. Poskytněte dítěti bezpečné prostředí:
Pokud je dítě v bezprostředním nebezpečí, poskytněte mu bezpečné místo, kde se může cítit chráněno.
3. Poslouchejte, ale neslibujte tajemství:
Pokud vám dítě svěří své obavy, poslouchejte ho s empatií, ale neslibujte, že to nikomu neřeknete. Je důležité informovat příslušné orgány.
4. Dokumentujte důkazy:
Pokud je to možné a bezpečné, zaznamenejte všechny incidenty týrání. Fotografie, zprávy nebo deníky mohou být užitečné.

V Centru sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú. jsme zde, abychom vám poskytli podporu a informace, které potřebujete k tomu, abyste mohli rozpoznat známky týrání dětí a zasáhnout včas. Pokud máte obavy o bezpečí dítěte nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.Kontakty