Vítejte na webových stránkách Centra

Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú.
se zabývá poskytováním sociálních služeb a volnočasovými aktivitami pro děti a mládež.
Poskytované sociální služby mají za cíl pomáhat sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé životní období.

Principy poskytování služeb

Individuální přístup: Každý uživatel je brán jako jedinečná osoba, která má své vlastní specifické potřeby a je tedy tak ke každému uživateli přistupováno. Služba je poskytována na základě osobních cílů uživatele a jeho individuálního plánu, na jehož plnění se podílí uživatel i jeho klíčový pracovník.

Podpora v samostatnosti:  Uživatelé služby jsou podporováni v aktivním zapojení do řešení své situace, aby získali dovednosti řešit své obtížné situace v budoucnosti samostatně.„Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem.“
Lev Nikolajevič Tolstoj

Zachování důstojnosti a lidských práv osob: Pracovníci poskytují sociální služby uživatelům takovým způsobem, který zachovává jejich lidská a občanská práva, zachovávají mlčenlivost o údajích týkajících se těchto osob, přičemž tato povinnost platí i po skončení pracovního poměru.

Nediskriminace: Pracovníci respektují osobnost a nezávislost každého uživatele bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. Respektují individuální životní postoje uživatele služeb k různým oblastem života.

Diskrétnost: Všechny informace, které uživatel pracovníkovi poskytne, jsou důvěrné a nemohou být bez souhlasu uživatele poskytnuty třetí straně. Klient může být evidován buď pod svým jménem a v případě vyšší anonymity a pod vytvořeným kódem.

Nestrannost: Služby jsou poskytovány bez předpojatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením pracovníka.

Dobrovolnost: Uživatel využívá službu dobrovolně a může ji kdykoliv bez udání důvodu ukončit.

Komentáře
Close