Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú. se snaží dodržovat základní principy poskytování sociálních služeb, které jsou zejména:

1. Předcházení a zamezení sociálního vyloučení Poskytovaná sociální služba směřuje k předcházení a zamezení sociálního vyloučení uživatele, podporuje uživatele při přiblížení se běžnému životu.

2. Zajištění bezpečného prostředí Pracovníci zařízení respektují práva všech uživatelů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika.

3. Individualizace služeb Služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb a požadavků uživatele. Uživatelé dle svých schopností rozhodují o využití nabídky poskytovaných služebm, pracovníci aktivně uživatele při tomto podporují.

4. Podpora samostatnosti, aktivizace a rozvoje uživatelů Podpora je směřována k rozvoji, aktivizaci a seberealizaci uživatele. Péče je poskytována uživatelům, u nichž je zapojení do činnosti omezeno jejich schopnostmi a možnostmi.

5. Lidský přístup Pracovníci zařízení jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem.

6. Týmová a odborná práce Zařízení usiluje o týmovou a profesionální práci na všech úrovních poskytované sociální služby. Pracovníci jsou podporováni v odbornosti své profese a dalším vzdělávání, které umožňuje zvyšování kvality poskytované služby.

7. Zpřístupnění poskytované sociální služby veřejnosti a dát tak možnost naše služby využít.